• Print

             

                         Cha Montree หรือ ชามนตรี จำหน่ายชาและกาแฟ คัดคุณภาพ จัดจำหน่ายปลีกและขายส่ง ใบชาอบแห้ง,ชาไทย,ใบชาผงปรุงสำเร็จรูป, และกาแฟอราบิก้า จากท้องถิ่น ให้กับลูกค้า มายาวนาน และได้จดทะเบียนพาณิชย์ ผลิตและจำหน่ายชา กาแฟ สินค้าแปรรูปทางอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการ จำหน่ายและกระจายสินค้าที่มีคุณภาพคุ้มราคาให้กับลูกค้าโดยตรงทั่วประเทศ.

 

รูปสวนชาอัสสัม หรือชาป่า ปลูกแบบธรรมชาติไร้สารเคมี

 

 

 

กาแฟอราบิก้า ปลูกแบบธรรมชาติ ไม่ฉีดยาใดๆ

ขอขอบคุณ นิตยสารพืชสุขภาพ ฉบับ 67 ประจำเดือนมกราคม 2558